Ενεργειακή και πολιτική αναβάθμιση του οικοδομικού τετραγώνου

Οι δυτικές ενεργοβόρες κοινωνίες πλήττονται από την χρηματο-πιστωτική κρίση που επηρεάζει κάθε κοινωνική έκφραση. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κοινωνική, περιβαλλοντική, κρίση αξιών και αντιλήψεων Η περιβαλλοντική κρίση συνδυάζεται  με τη κρίση των πόλεων που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη κατάλληλου ενεργειακού σχεδιασμού που να μπορεί να αποδώσει ένα αστικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας κατοίκησης και ενεργειακής ισορροπίας, καίριου στοιχείου της αειφόρου ανάπτυξης των πόλεων. Ενεργειακοί και οικονομικοί λόγοι μας αναγκάζουν να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που κτίζουμε τις πόλεις μας και χρησιμοποιούμε τα κτίρια που κατοικούμε και εργαζόμαστε.

Το υπόβαθρο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι το  υπάρχων κτιριακό απόθεμα που χωρίζεται χωρικά από δίκτυα διέλευσης οχημάτων , κατοικημένο από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων , διαφορετικής εκπαίδευσης και διαφορετικής πνευματικής και πολιτικής – κοινωνικής μόρφωσης και η μετατροπή του σε γειτονιά, κοινότητα με συλλογικά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας  αναφέρεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την σχέση της με το περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην προσπάθεια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την λήψη δραστικών μέτρων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε..

Στο δεύτερο κεφάλαιο  γίνεται αναφορά στο οικοδομικό τετράγωνο ώς πλατφόρμα νέων ιδεών στον τομέα της στέγασης – παραγωγής και στην ανάγκη για  καθορισμό νέων μορφών κατοικίας και κοινωνικών μορφών.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται υπολογισμοί για την ενεργειακή αναβάθμιση του οικοδομικού τετραγώνου με την χρήση κοινόχρηστου χώρου προετοιμασίας γευμάτων , κοινό χώρο πλυντηρίων και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ) για τον κοινόχρηστο φωτισμό.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε σε υπηρεσίες- παροχές και κοινόχρηστους χώρους δραστηριοτήτων, αγγίζοντας την κοινωνική και συναισθηματική πλευρά των κατοίκων.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s